Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

The difference

Uproot my wings, my love
Let my feet bleed from the top of my oblivion
I will let you down
And if you trust me I will
-I promise -
I will let you down again

And that's what compromised people call love
But I'm not one of them, dear

I'm just something beyond your 
pure
shallow
indifferent
imagination

And that's called 
"A thinking man"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου