Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014

And I'm losing my ability to feel, Dorian

Am I growing older
Or am I growing colder?

I FEEL NOTHING

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου